Kategoria: teatr forum

Dlaczego wierzymy w Teatr Forum?

Obecna sytuacja psychiczna młodzieży jest niepokojąca w związku rosnącą liczbą prób samobójczych u osób poniżej 18 roku życia. Według danych Fundacji Grow SPACE, w 2021 roku 1439 dzieci i