Fundacja Wspierania Rozwoju Twórczego „YouArt”

prowadzi swoją działalność głównie w Gdańsku, ale również na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami w zakresie niezbędnym do realizacji swoich celów. Jest organizacją o osobowości prawnej, działającą pod nadzorem ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Misja Fundacji skupia się na tworzeniu wartościowych zjawisk kulturowych oraz prowadzeniu działalności edukacyjno-społeczno-kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania talentów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

„YouArt” angażuje się w promowanie idei sztuki jako narzędzia zmiany społecznej, wspierając rozwój i popularyzację sztuki inkluzywnej. Realizuje swoje cele poprzez różnorodne działania artystyczne, w tym teatr, literaturę oraz inicjatywy multimedialne, organizując wydarzenia kulturalne takie jak spektakle, wystawy, koncerty, festiwale oraz warsztaty.

Ponadto, Fundacja prowadzi teatr „Razem”, w którym występują aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną, oferując im platformę do wyrażania się artystycznie i integracji społecznej. Teatr „Razem” stanowi ważny element w działaniach Fundacji, podkreślający jej zaangażowanie w promocję równości i dostępności kultury dla wszystkich. Ten aspekt działalności, chociaż jeszcze nie uwzględniony formalnie w statucie, jest kluczowy dla realizacji wizji Fundacji jako miejsca, gdzie sztuka staje się dostępna i otwarta na każdego, bez względu na indywidualne bariery.

Działalność Fundacji YouArt obejmuje:

  1. Organizowanie warsztatów i kursów: Fundacja oferuje szereg warsztatów rozwojowych i kompetencyjnych, które mają na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych i emocjonalnych uczestników.
  2. Projekty teatralne: „YouArt” realizuje projekty teatralne skierowane do różnorodnych grup społecznych, w tym do osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Te projekty często mają na celu zwrócenie uwagi na ważne kwestie społeczne oraz promowanie integracji i zrozumienia.
  3. Edukacja i szkolenia: Fundacja prowadzi kursy teatroterapii oraz szkolenia dla edukatorów, pedagogów i innych specjalistów, których celem jest wdrażanie metod dramy i teatru w pracy z różnymi grupami.
  4. Rezydencje artystyczne: „Teatr Razem”, prowadzony przez „YouArt”, jest rezydentem w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, co umożliwia regularne prezentacje profesjonalnych spektakli teatralnych.