Kurs Reżyserii Teatralnej

Skierowany do NAUCZYCIELI / INSTRUKTORÓW / TERAPEUTÓW / STUDENTÓW

w związku ze zmieniającą się sytuacją w Polsce jesteśmy w stanie część Kursu przeprowadzić w warunkach ONLINE

Program kursu jest tak skonstruowany, żeby w kompleksowy sposób dostarczyć uczestnikom jak najwięcej konkretnych informacji, narzędzi i umiejętności do dalszej pracy indywidualnej. Forma kursu przewiduje wykłady (np. konwencje teatralne, teatr z dzieckiem i dla dziecka), ćwiczenia praktyczne grupowe oraz ćwiczenia praktyczne indywidualne. Tematyka obejmuje wszystko, co potrzebne jest do zrealizowania spektaklu, czyli wiedzę i narzędzia dotyczące formy, rytmu, kompozycji, konwencji, przestrzeni teatralnej (również w warunkach nieteatralnych); pracę z tekstem; tworzenie scenariusza; pracę z aktorem; podstawową wiedzę o oświetleniu teatralnym, scenografii i ruchu scenicznym. Ponadto podjęty zostanie temat podstawowych technik lalkowych i lalki jako narzędzia terapeutycznego; temat teatru zaangażowanego oraz szeroko rozumiany teatr z dzieckiem i dla dziecka. Ostatnie dwa zjazdy (mające również charakter zaliczenia kursu) będą w całości praktyczne z założeniem indywidualnej pracy reżyserskiej każdego z uczestników kursu.

Wychodzimy z założenia, że każdy może tworzyć dobry, profesjonalny teatr, niezależnie od okoliczności i grupy, z którą pracuje. Sukces jest tylko kwestią świadomości i odpowiednich narzędzi, które są dostępne dla każdego.

Kurs będzie dwustopniowy w grupie zamkniętej.

I STOPIEŃ

luty/czerwiec 2021

1. Konwencje teatralne / przestrzeń teatralna / forma spektaklu – wykład. Wstęp do pracy reżysera: struktura spektaklu: rytm spektaklu / kompozycja – ćwiczenia
2. Analiza tekstu (monolog, dialog), pogłębiona analiza postaci – ćwiczenia grupowe i indywidualne
3. Pisanie scenariusza teatralnego – ćwiczenia grupowe i indywidualne
4. Praca z aktorem rozgrzewki aktorskie, praca nad rolą, różne metody pracy z aktorem – ćwiczenia grupowe
5. Teatr lalek: konwencje teatru lalek, podstawy animacji, lalka jako narzędzie terapeutyczne – wykład oraz ćwiczenia

    Cena: 490 PLN za pojedynczy zjazd
Nr konta do wpłat: 90 1020 3408 0000 4402 0449 6261
Nazwa firmy: YouArt Dorota Bielska
Tytuł przelewu: kurs reżyserii teatralnej + imię i nazwisko
Wystawiamy fakturę.   Cena obejmuje:
• 108 godzin warsztatów
• materiały szkoleniowe
• reżyserię światła (podczas dwóch ostatnich zjazdów)
• indywidualne konsultacje powarsztatowe z prowadzącymi w formie telefonicznej lub mailowej

II STOPIEŃ

wrzesień/grudzień 2021
1. Reżyseria teatru dzieci i młodzieży – teatr z dzieckiem i dla dziecka: idea, przesłanie, cele pedagogiczne i artystyczne, wybitni twórcy teatralni – wykład oraz ćwiczenia
2. Reżyseria teatru zaangażowanego (Teatr Forum, Teatr Playback, Drama) – wykład oraz ćwiczenia
3. Reżyseria światła – podstawy oświetlenia scenicznego. Praktyka reżyserska – praca indywidualna uczestników kursu pod okiem prowadzących
4. Praktyka reżyserska – praca indywidualna uczestników kursu pod okiem prowadzących
dodatkowo proponujemy warsztat wakacyjny (lipiec/sierpień), wyjazdowy w grupie otwartej     ———————————————————————————     CHĘTNYCH PROSIMY O PILNY KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY youart@youart.pl
691133125, 603063428   ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!


3miesięczny Kurs Pisania Scenariuszy i Interpretacji Tekstu Literackiego

141824014_3783773361661377_591656607691741199_o

Zapraszamy na trzymiesięczny Kurs Pisania Scenariuszy i Interpretacji Tekstu Literackiego ONLINE
dla NAUCZYCIELI / INSTRUKTORÓW / TERAPEUTÓW / STUDENTÓW
spotkania odbywać się będą w piątki w godzinach 18.00-21.00 na platformie zoom w zamkniętej grupie uczestników
w programie:
1. reżyserska analiza tekstu literackiego w tym: analiza dramatu, analiza baśni, analiza tekstu prozatorskiego i poetyckiego
2. reżyserska analiza dzieła filmowego
3. schemat tworzenia scenariusza (głównie teatralnego)
4. cotygodniowe wprawki i ćwiczenia literacko-interpretacyjne
5. ścisła współpraca z prowadzącą – konsultacje w formie rozmów (np. telefonicznych), e-maili itp.
6. bogata, szczegółowo omawiana bibliografia do zajęć
7. pisanie własnego scenariusza
Zajęcia będą miały charakter dwoisty: będą prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń i konwersacji, ważnym aspektem Kursu jest ścisła współpraca między uczestnikami grupy
Cena: 239,99 zł za miesiąc (czyli za 3 spotkania)
w sumie Kurs obejmuje 9 spotkań
Osoby zainteresowane prosimy o pilne wypełnienie Formularza Kontaktowego

https://docs.google.com/forms/d/1I-80ZF50Wst8dHYWnyMuHER9dcNsHCOUYFYL5_MR-HM/edit?fbclid=IwAR1IuMg_izoqJAWYV2HcsHo4BIi3AXtuBW7WAFjA_JsB8Hh8qukkLhkNlYA

Prowadząca Dorota Bielska