oferta dla biznesu

Samoświadomość

W USA bardzo popularne są kursy i zajęcia w szkołach dotyczące wystąpień publicznych i autoprezentacji. Żeby jednak sprawnie występować publicznie a także przewodzić grupie ludzkiej, czy zajmować się bezpośrednią działalnością handlową należy mieć podstawową wiedzę o sobie, czyli samoświadomość dotyczącą tego, jak wyglądamy w oczach innych, jak jesteśmy odbierani w pierwszym kontakcie. Dotyczy to także sposobu mówienia, języka ciała, wiedzy o tzw. przyruchach niepotrzebnie wykonywanych w sytuacji stresu, panowania nad głosem itp. Poniższe warsztaty pomogą wzmocnić te – jak się wydaje – niezbędne dla kadry zarządzającej oraz handlowców umiejętności: samoświadomość i samokontrolę.

Warsztat aktorski – warsztat wykorzystujący ćwiczenia z zakresu tzw. elementarnych zadań aktorskich (K. Stanisławski), rozgrzewki aktorskiej (M.Czechow, E. Srasberg) oraz improwizacji aktorskiej (K. Johnstone), dzięki którym uczestnicy otrzymają elementarne informacje zwrotne dotyczące swojego wizerunku oraz poznają narzędzia rozluźniająco-relaksacyjne ułatwiające stworzenie własnego wizerunku, jako osoby profesjonalnej i zrelaksowanej.


grupa uczestników: do 15 osób
czas trwania: minimum 6 godzin, można rozszerzyć dowolnie, zależnie od potrzeb klienta

Casting – warsztat mający na celu stworzenie sytuacji rywalizacji i wzbudzenia „woli walki” w sytuacji stresu, która dodatkowo wiąże się z oceną prezencji i zachowań uczestników. Podczas warsztatu zainscenizowana jest okoliczność castingowa. Każdy po kolei staje w wyznaczonym miejscu (na scenie) i prezentuje się innym, wypowiadając krótki, wcześniej przygotowany tekst. Po wszystkich wystąpieniach prowadzący wybiera 3 osoby, które wygrywają casting (dostają rolę). Po wynikach prowadzący bardzo dokładnie analizuje poszczególne wystąpienia uczestników, dając im konkretne uwagi dotyczące ich postawy i zachowań podczas autoprezentacji. Kolejnym etapem warsztatu jest pokazanie narzędzi automotywowania się oraz rozluźniania w sytuacji stresu. Warsztat w bezpiecznej atmosferze zabawy daje szansę skonfrontowania się z – czasem trudną do przyjęcia – „oceną” innych oraz wzbogaca uczestników o bardzo rzetelne informacje zwrotne.


grupa uczestników: do 12 osób
czas trwania: minimum 4 godziny

Warsztat pracy z kamerą – podczas warsztatu uczestnicy poznają podstawowe zasady pracy z kamerą (zachowań przed kamerą), zapoznają się z technikami rozluźniającymi i relaksacyjnymi, mają szansę przeanalizować swój wizerunek, zarejestrowany wcześniej przez kamerę a następnie powtórzyć nagranie po dokonaniu korekty (uwagi prowadzącego oraz innych uczestników warsztatu) i porównać swoje wystąpienia.

grupa uczestników: do 10 osób
czas trwania: minimum 4 godziny, dla optymalnej efektywności warsztat powinien trwać 2×4 godziny

Warsztat pracy z mikrofonem – podczas warsztatu uczestnicy poznają podstawowe zasady pracy z mikrofonem zarówno w studio radiowym jak i przy wystąpieniu publicznym (np. konferencja), zapoznają się z technikami rozluźniającymi i relaksacyjnymi, poznają ćwiczenia impostacyjne oraz ćwiczenia dykcyjne, będą mogli bezpośrednio przeanalizować nagranie swojego głosu a następnie powtórzyć nagranie po dokonaniu korekty (uwagi prowadzącego oraz innych uczestników warsztatu) i porównać swoje wystąpienia.


grupa uczestników: do 10 osób
czas trwania: minimum 4 godziny, dla optymalnej efektywności warsztat powinien trwać 2×4 godziny

Warsztat dramowy, praca z baśnią – podczas warsztatu uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez świat wyobraźni, którego ramy wyznaczać będzie wybrana baśń. Przeanalizują baśń jako metaforę ich własnych doświadczeń i cech charakteru, spróbują wspólnie rozwiązać problemy wynikające z fabuły, za pomocą bardzo prostych narzędzi aktorskich spróbują odegrać wyznaczone typy sytuacji i postaci, aby w finale udoskonalić, „naprawić” baśń. Warsztaty stymulują i rozwijają abstrakcyjne myślenie oraz prezentują metody rozwiązywania realnych problemów za pomocą myślenia metaforycznego, które ułatwia przyjęcie postawy dystansu i wpływa odciążająco na psychikę, w sytuacji zawodowego wyzwania i stresu.


grupa uczestników: do 10 osób
czas trwania: minimum 4 godziny